Praktiskt


Praktisk information


Den blå brevlådan i 18B är föreningens. Vill du ha kontakt med föreningen – lägg en lapp i lådan!

Stadgar och regler

Stadgar för BRF Gandalf (PDF)

Ordningsregler för BRF Gandalf (PDF)

Integritetspolicy brf Gandalf (PDF)


Länkar till leverantörer

Com hem (kabel-tv)

A3 (bredband och telefoni)

Riksbyggen (ekonomisk förvaltning, administration av avgifter och hyror)


Parkering och garage

Föreningen har 39 garageplatser i fastigheten med infart från Vaksalagatan. Dessutom finns 25 platser i en gemensamhetsanläggning med infart från S:t Persgatan. Av dessa är 15 i garaget samt 10 öppna parkeringsplatser med motorvärmaranslutning.

Önskemål om bilplats lämnas till styrelsen som administrerar eventuell kö.

Mer information om parkering och garage (PDF).

Just nu kommer vissa parkeringsplatser vara flyttade under byggnationerna på St Persgatan. Kontakta Per Berglund om du har frågor. (Februari 2018).


Andrahandsuthyrning

Den bostadsrättshavare som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand skall lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen på den blankett finns framtagen i två olika format (se högerspalten). På blanketten skall ifyllas bostadsrättshavaren, den tänkta andrahandshyresgästen och bostadsrätten. Bostadsrättshavaren skall även uppge anledningen till att han vill hyra ut sin bostadsrätt och den tidsperiod som uthyrningen är tänkt att pågå. En uthyrning beviljas om det finns "beaktansvärda skäl", exempelvis studier/arbete på annan ort, särskilda familjeförhållanden eller sjukdom. Ett tillstånd till andrahandsuthyrning gäller för viss tid, vanligen 6 månader eller max i ett år. Hyresavtal (mall) finns att köpa i bokhandeln. Vid frågor, kontakta någon i styrelsen eller lägg en lapp i den blå brevlådan (uppgång 18B).

Blankett (PDF)


Sophantering

Soprummet finns vid ingången 18 A.

Om du undrar hur du ska sortera finns information här.

Större sopor, farligt avfall och liknande fraktar du själv till återvinningen.


Felanmälan

Vid fel eller brister i allmänna utrymmen – kontakta först någon i styrelsen.

Fel eller brister i den "egna" lägenheten åtgärdar Du själv. Kontakta gärna styrelsen om Du är osäker.


Störningar

Vid störningar från grannar som t ex hög musik, skrik, etc ska du själv först kontakta grannen och meddela att du blivit störd. Kontakten bör inte ske anonymt. Notera tidpunkt. Om störningarna ändå fortsätter kontaktar du någon i styrelsen.


Övrig intern information

Tvättstuga, porttelefon med mera (PDF).

Informationsbrev 2018 (PDF)

Informationsbrev 2019 (PDF)

Informationsbrev 2019 


Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen samt valberedning (PDF)


Johnny Berg, ordförande

Leder och fördelar arbetet i styrelsen samt företräder och agerar för föreningen utåt och står i kontakt medmäklare i samband med överlåtelser. Ordföranden är också ansvarig för att styrelsen tillsammans upprätthåller föreningens ordningsregler och stadgar.


Jenny Sundqvist, sekreterare

Ansvarig för driften av styrelsen och dess skriftliga korrespondens samt Gandalfs hemsida.


Berit Hjortberg, kassör

Ansvarar för driften av föreningens ekonomi, fakturahantering samt bevakning av ekonomiska frågor, relevanta för föreningen. Biträder ordföranden vid överlåtelser av borätter och andrahandsuthyrning.


Ulf Larsson, ledamot

Utför samtliga inköp och fastighetstekniskt stöd, samt driften av sophämtning genom kontakt med Samtec och Returpapperscentralen.


Per Berglund, ledamot

Ansvarar för elektroniskt skalskydd och lägenhetsnycklar, porttelefoni samt frågor om bredband, telefoni och TV och övriga frågor av elektronisk-teknisk relevans. Har hand om information vad gäller överlåtelser av lägenheter till AllTele. Dessutom ansvarar han för garagekön, garageavtal, föreningens brevlåda samt märkning av postlådor och cyklar.


Ann-Katrine Landing, suppleantMäklarinformation

I länken nedan finns samlad information:


Mäklarinfo (PDF)