Information


Information


Den blå brevlådan i 18B är föreningens. Vill du ha kontakt med föreningen – lägg en lapp i lådan eller skicka e-post!


Mäklarinformation

DokumentEkonomi

Årsredovisning 2022

Protokoll årsmöte 2023


Stadgar och regler

Brf Gandalf Stadgar

Ordningsregler för Brf Gandalf

Integritetspolicy Brf Gandalf


Länkar till leverantörer

Tele2 (kabel-tv)

Bredband2 (bredband och telefoni)

SBC (ekonomisk förvaltning, administration av avgifter och hyror)

Tips om olika hantverkare


Parkering och garage

Föreningen har 39 garageplatser i fastigheten med infart från Vaksalagatan. Dessutom finns 25 platser i en gemensamhetsanläggning med infart från S:t Persgatan. Av dessa är 15 i garaget samt 10 öppna parkeringsplatser med motorvärmaranslutning.

Önskemål om bilplats lämnas till styrelsen som administrerar eventuell kö.

I gemensamhetsanläggningen finns möjlighet att hyra platser för laddning av elbilar.


Andrahandsuthyrning

Den bostadsrättshavare som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand skall lämna ansökan via digital blankett genom att logga in på SBC´s hemsida. Ansökan kommer sedan till styrelsen för beslut.

En uthyrning beviljas om det finns "beaktansvärda skäl", exempelvis studier/arbete på annan ort, särskilda familjeförhållanden eller sjukdom. Ett tillstånd till andrahandsuthyrning gäller för viss tid, vanligen 6 månader eller max i ett år. Hyresavtal (mall) finns att köpa t ex i bokhandeln.

Vid frågor, kontakta någon i styrelsen.Sophantering

Soprummet finns vid ingången 18 A.

I soprummet finns fraktioner för brännbart, komposterbart, pappersförpackningar/kartonger, platsförpackningar, metallförpackningar, tidningar, färgade/ofärgade glasförpackningar, batterier, glödlampor, lysrör, småelektronik. 

Större sopor, farligt avfall och liknande fraktar du själv till kommunens återvinningscentraler.


Felanmälan

Vid fel eller brister i allmänna utrymmen – kontakta först någon i styrelsen.

Fel eller brister i den "egna" lägenheten åtgärdar du själv. Kontakta gärna styrelsen om du är osäker.


Störningar

Vid störningar från grannar som t ex hög musik, skrik, etc ska du själv först kontakta grannen och meddela att du blivit störd. Kontakten bör inte ske anonymt. Notera tidpunkt. Om störningarna ändå fortsätter kontaktar du någon i styrelsen.


Övrig information

Tvättstuga finns utrustad med en grovtvättmaskin, torkskåp och mangel. Alla lägenheter (ej lokaler) har egna tvättmaskiner och ska endast använda tvättstugan i särskilda fall såsom grovtvätt.

Systematiskt brandskyddsarbete

Intyg OVKStyrelsen


Johnny Berg, ordförande

Vinterdagen, Vaksalagatan 20

johnny.berg@vinterdagen.se

Mobil: 070 - 647 12 08

Leder och fördelar arbetet i styrelsen samt företräder och agerar för föreningen utåt och står i kontakt medmäklare i samband med överlåtelser. Ordföranden är också ansvarig för att styrelsen tillsammans upprätthåller föreningens ordningsregler och stadgar.


Pernilla Styf, sekreterare

Vaksalagatan 18A

pernilla.styf@gmail.com

Mobil: 073 - 344 98 24

Ansvarig för driften av styrelsen och dess skriftliga korrespondens samt Gandalfs hemsida.


Berit Hjortberg, kassör

Vaksalagatan 20

berit.hjortberg@scandichotels.com

Mobil: 070 - 973 50 24

Ansvarar för driften av föreningens ekonomi, fakturahantering samt bevakning av ekonomiska frågor, relevanta för föreningen. Biträder ordföranden vid överlåtelser av borätter och andrahandsuthyrning.


Magnus Bladh, ledamot

Vaksalagatan 20

mange.bladh@gmail.com

Mobil: 070 - 601 10 81

Utför samtliga inköp och fastighetstekniskt stöd samt driften av sophämtning.


Per Berglund, ledamot

Vaksalagatan 18A

berglundper31@gmail.com

Mobil: 073 - 027 47 93

Ansvarar för elektroniskt skalskydd och lägenhetsnycklar, porttelefoni samt frågor om bredband, telefoni och TV och övriga frågor av elektronisk-teknisk relevans. Dessutom ansvar för garagekön, garageavtal, föreningens brevlåda samt märkning av postlådor och cyklar.


Claes Landing, suppleant

Vaksalagatan 18A

classe@forsahembageri.se